Retur- och återbetalningspolicy

Vid köp av varor på ANCI Sport har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela ANCI Sport detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till ANCI Sport på det sätt som anges här.

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket).

När Kunden ångrar sitt köp betalar ANCI Sport tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har ANCI Sport rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

ANCI Sport betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum ANCI Sport tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. ANCI Sport får dock vänta med återbetalningen tills ANCI Sport tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.